top of page

Green

Policy

Waarom kunnen de venster in de hotelkamers niet geopend worden?

Alle kamers hanteren het City Multi VRF van Mitsubishi Electric. Dit systeem is gebaseerd op het principe van de lucht-warmtepomp. Het biedt zowel verwarming als koeling en werkt daarbij met warmterecuperatie. Dat gebeurt via het R2-systeem.

Hoe gebeurt dit?

In de ruimtes die koeling vragen, wordt warmte onttrokken. Die energie wordt dan gebruikt om de andere ruimtes te verwarmen. De 'R' in 'R2-systeem' staat dan ook voor Recovery. Dit wil zeggen dat het hotel dus een gesloten klimaatbeheersingssysteem gebruikt dat warme lucht recupereert.

Hotelkamers

Al onze hotelkamers zijn voorzien van airconditioning, waarbij bezoekers de warmte zelf kunnen regelen. Deze airconditioning is hoogtechnologisch, milieuvriendelijk en energiezuinig. Het ventilatiesysteem zorgt voor een constante aanvoer van verse lucht. Bij de afvoer van deze lucht wordt de warmte gerecupereerd. Daarom moeten de ramen dicht gelaten worden, aangezien het openen van de ramen het evenwicht in de ventilatie zou verstoren.

Waarom verkleurt het water in de toiletten soms?

Op Stayen wordt het regenwater gerecupereerd voor de toiletten. Sinds 2016 ligt er een nieuw kunstgrasveld. De oorspronkelijke zwarte, rubberen korrels zijn vervangen door kurkbolletjes. Deze kurk geeft soms af, waardoor het water in de toiletten verkleurt.

Gezond binnenklimaat op Stayen door gebruik van bio-organismen

We willen binnen Stayen een positief, intern micro-klimaat ontwikkelen. Daarom worden er geen agressieve, chemische producten gebruikt, maar wel natuurlijke micro-organismen. Positieve organismen worden in het gebouw 'geplaatst', die dan uit zichzelf de zichtbare en onzichtbare vervuiling opruimen.

Voor dit gezond binnenklimaat wordt samengewerkt met het bedrijf BioOrg.

Het sanitair, de kamers en de wellness worden om de 6 maanden micro-biologisch getest, in samenwerking met UGent. De testresultaten leiden tot actiepunten in een rapport.

‘Healthy living in healthy buildings’.

 

Wat wordt er nog gedaan voor een 'groener en ecologischer' Stayen?

De spots in tribune West zijn LED-lampen, zelfs de grote lichten op het voetbalveld. Hierdoor vermindert de CO2-uitstoot enorm.

Daarnaast wordt er op veel plaatsen in het gebouw al gewerkt met bewegingssensoren voor de verlichting. Dit betekent dat als er geen activiteit is, er ook geen licht zal branden.

Aan de hotelbezoekers wordt gevraagd om hun handdoek pas op de grond te gooien indien ze willen dat deze gewassen wordt. Op die manier stimuleren we hen om hun handdoeken te hergebruiken. De handdoeken worden gewassen met regenwater dat gerecupereerd wordt.

bottom of page